Wymiana poglądów z komisarzem Janezem Potočnikiem cz.II eco designPo zakończeniu dyskusji na temat dyrektywy ECO DESIGN rozpoczęto dyskusje o pozostałych kwestiach poruszonych przez komisarza.

G.Franco: Praca parlamentarna jest uzupełnieniem prac Komisji w sprawie 7 ramowego programu środowiskowego działań w zakresie środowiska do 2020 r.

Wsparcie Parlamentu Europejskiego w tym programie jest bardzo ważne, ponieważ głównym celem jest szeroko pojęte wdrażanie. Komisja powinna się zaangażować w realizacje wcześniej obranych celów. Czy Komisja wystąpi z propozycją w zakresie jakości powietrza wewnątrz budynków?

S.Sophocleous: Katastrofa ekologiczna, to jest największe zagrożenie dla naszej planety. Codziennie umierają dzieci, ponieważ mają za mało żywności oraz słaby dostęp do wody pitnej. Należy pamiętać o ważnym planowaniu ekologicznym, które będzie zrównoważone. Czy istnieje możliwość nakładania sankcji, jeśli pewne postanowienia nie zostaną zrealizowane w programie działań w zakresie ochrony środowiska?

Janez Potocnik: Kształtując politykę nie można tej polityki tworzyć nie korzystając z opinii publicznej i należy ten aspekt bardziej brać pod uwagę. Bardzo często pojawiają się obawy wśród społeczeństwa w zakresie działań środowiskowych.

eco design

eco design

Nie przewiduje się cięć w administracji ochrony środowiska, ale pojawią się takie cięcia w Komisji. Oszczędności musza pojawiać się wszędzie. Należy pamiętać o racjonalności w wykorzystywaniu zasobów. Przemysł musi przejść pewne reformy w aspekcie zasobowym a naszym zadaniem jest jak największa pomoc, tak by ten przemysł było stać na pozostanie w Europie. Należy racjonalnie wykorzystywać zasoby, które już mamy. Gaz łupkowy niesie w sobie potencjał, ale równocześnie to nadal paliwo kopalniane. Skoro mamy w przyszłości wspierać energie odnawialną to właśnie to robimy. Mamy dość interesujące dane dotyczące paliw kopanych.  W 2010 roku OECD oraz międzynarodowa agencja do spraw energii informuje o tym, że 37 mld euro w Unii Europejskiej wydano na subsydiowanie energii odnawialnej, a 25 mld na subsydiowanie energii kopalnej. To jest 21 % budżetu europejskiego, czyli 10 % podatków, które jest ogółem zebrane z rożnych działalności z zakresy środowiska. Przygotowywany jest na podstawie 3 analiz, które zostały opublikowane w końcu zeszłego roku, dokument do końca bieżącego roku w temacie gazu łupkowego. Nie wiadomo jeszcze jaką formę przyjmie ten dokument. Potrzebne jest jasne stanowisko Komisji w zakresie gazu łupkowego, tylko w ten sposób uda nam się zachować wiarygodność.